POrTFÓLIO NAŠICH SLUŽIEB

HLAVNOU OBLASŤOU NAŠICH REALIZÁCII JE KOMPLEXNÁ VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV, VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE A REKONŠTRUKCIE…

Rekonštrukcie

Zmena dispozičného riešenia  alebo prestavba firemných priestorov. To sú najčastejšie dôvody, ktoré vedú k rekonštrukcii. Radi vám vysvetlíme, čo pre vás dokážeme urobiť a ako hravo s nami rekonštrukciu zvládnete. Pomôžeme vám s rekonštrukciami nasledujúcich druhov objektov:

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie Hospodárskych objektov

Búracie práce

Rekonštrukcie komerčných priestorov

Pokiaľ nie ste stavebná firma, prerábka nebude vaša „parketa“. Pre človeka, ktorý sa nezaoberá stavebníctvom, je zložité orientovať sa v danej problematike. Už v štádiu prípravy sa môžete dopustiť zásadných chýb, ktoré značne ovplyvnia očakávaný výsledok rekonštrukcie.

S nami sa týmto chybám vyhnete. Pre nás nebudete len ďalšia faktúra ale klient, reklama našej práce za ktorou si stojíme.

Stavby na klúč od roku 2007

Stavba rodinného domu alebo podnikateľského objektu začína a končí najdôležitejším rozhodnutím: výberom stavebnej firmy. Ako sa však orientovať v záplave ponúk stavebných spoločností, z ktorých každá o sebe tvrdí, že je najlepšia, najlacnejšia, najspoľahlivejšia? Tu sa láme chlieb. Pocity musia ísť bokom. Rozhodujú fakty.
 

Robíme to, čo sme vyštudovali. Nikdy sme neboli sprostredkovatelia, obchodní zástupcovia ani finanční poradcovia. S našimi klientmi komunikujeme od začiatku výstavby rodinných domov až po kolaudáciu. Vážime si prácu kolegov zo spomínaných oblastí, naša parketa je však stavebníctvo. Tu sme doma. Nie je to len naša práca ale aj koníček a pri odovzdaní stavby je to vidieť.

Zatiaľ čo stavebné firmy končili a ďalšie rástli ako huby po daždi, my sme pracovali ďalej. Rástli sme so spokojnosťou našich zákazníkov z ktorých mnohí využívajú naše služby opakovane.

Zemné práce

Ide o veľmi dôležitú činnosť, ktorú sa neoplatí podceniť. Výkopové práce si vyžadujú odborný prístup. Inak hrozí, že základy nebudú spĺňať potrebné parametre, tempo stavebných prác sa spomalí a opravy zbytočne navýšia váš rozpočet.

Pri výstavbe zároveň potrebujete zaviesť inžinierske siete. Výkop zeminy predchádza inštalácii vodovodných, plynových, elektrických a kanalizačných prípojok.

Získajte kompletné služby: od výkopu po terénne úpravy. Poskytujeme výkopové a zemné prace od tých najmenších až po rozsiahle. Postaráme sa o profesionálny, odborný a bezpečný zásah. 

Spoľahnite sa na našu komplexnosť. Vieme, že nestačí vykopať jamu a odísť. Preto zabezpečíme aj úpravu okolitého priestoru do pôvodnej podoby. Miesto výkopu zmenšíme na nutné minimum, aby sme čo najviac zachovali jeho okolie. Po ukončení výkopových prác pokračujeme zemnými prácami a terénnymi úpravami vrátane odvozu odpadu a nepotrebného materiálu.

 

Vyrovnanie pozemku pred a po stavbe

Pozemok pod samotnou stavbou sa upravuje a vyrovnáva už pre začatím výstavby. Rozsah terénnych úprav závisí od toho, či sa plocha vyrovnáva do jednej alebo viacerých úrovní, alebo či sa stavia na rovinatom alebo svahovitom teréne. Každý druh stavby si vzhľadom na pôvodný terén vyžaduje iné osadenie.

Vyrovnanie pozemku však prebiehajú väčšinou až po ukončení stavby domu a spadajú medzi dokončovacie zemné práce. Zasypávajú sa pri nich napr. výkopy a okolitý terén sa upravuje na projektovanú výšku upraveného terénu. Celý priestor, ktorý sa nachádza pod úrovňou domu sa zasypáva sypaninou, až kým nedosiahne úroveň domu.
Plocha terénu sa najčastejšie upravuje násypmi, pred ich realizáciou je však potrebné upraviť podložie a očistiť ho od ornice, porastov či bahna. V niektorých prípadoch sa odporúča aj zhutnenie podložia. 

Terénne úpravy a modelovanie pozemku

Ku prácam s terénom patrí nielen vyrovnanie pozemku alebo jeho časti, ale tiež terasovanie, svahovanie, úprava terénu pomocou oporných múrikov ale napríklad i jeho modelovanie. Je to vlastne úprava terénu do prirodzených tvarov, teda miernych vyvýšenín alebo opačne priehlbín. Prechod medzi týmito útvarmi však musí byť veľmi plynutý, aby pôsobil čo najviac prirodzene a zanechával dojem prirodzene zvlneného terénu.

Inžinierske siete

Vďaka našim vyškoleným pracovníkom a moderným technológiám, dokážeme našim klientom ponúknuť kompletné služby pri zriaďovaní inžinierskych sietí. Hneď v úvode realizujeme bezplatnú konzultáciu a prehliadku pred samotnými prácami.

Výstavba inžinierskych sietí si vyžaduje dôkladnú prípravu, prehliadku terénu, pozemku, konzultáciu. V rámci výstavby inžinierskych sietí ponúkame klientom tieto služby – výstavba kanalizačnej stoky, kanalizačných objektov, výstavba rozvodov pitnej a úžitkovej vody, plynovody, teplovody, ale aj iné potrubie na dopravu ďalších médií k vašej stavbe.

Či už potrebujete pripraviť domovú prípojku na vodu, vybudovať splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu, napojiť svoj pozemok na verejný plynovod, zrekonštruovať, alebo vymeniť staré potrubia, sme tu pre vás k dispozícii 7 dní v týždni. Na základe našej pracovnej doby sa vieme jednoducho prispôsobiť vášmu časovému harmonogramu.

NAŠI PARTNERI

Dobrá spolupráca je základom úspechu.Naši partneri nie sú žiadnymi nováčikmi.

MÁTE OTÁZKY?

Pokiaľ odpoveď na svoju otázku na naŠom webe nenájdete , napíšte nám prosím cez kontaktný formulár, ozveme sa Vám čo najskôr.